Stiftelsen bildades 1995 och arbetar helt ideellt och på kristen grund med hjälp-verksamhet i olika länder. Insamlade medel satsas (efter avdrag för mycket låga administrativa kostnader på 2%) i praktiska bistånds­projekt.

Klicka på Facebookikonen nedan för att gilla oss på din Facebooksida

Följ oss på vår Facebooksida:

AKTUELLT

Resa till Rumänien  

Vänner som är intresserade av stiftelsens hjälpverksamhet har bett stiftelsen att ordna en resa till Rumänien. Tillsammans med Västermalms församling och resebyrån Experience Transylvania håller vi nu på att lägga upp en resa dit som förutom besök vid tre av stiftelsens projekt ska innehålla sightseeing på kulturhistoriska platser och ett operabesök. Resan planeras äga rum 22-28 april 2020. Utförligare information kommer Inom kort.


Söndagen den 10 november kl 16 medverkar Breviks damkör under ledning av Li Ringquist-Östman vid Stiftelsen Brödets gudstjänst i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm. Välkommen!


Söndagen den 15 december kl 16 inleds stiftelsens gudstjänst i Gustaf Adolfskyrkan med Barnens Luciatåg. Välkommen då också!


Julklappar

Inför julen samlar vi gärna in julklappar (mjukdjur och andra leksaker) till barn i Moldavien och Rumänien. De behöver inte vara nyköpta bara de är fräscha. Julprydnader av olika slag är också välkomna.


Informationsbrev hösten 2019, klicka här


Läs vårt Informationsbrev om sommarens biståndsleverans till Rumänien, klicka här
Stiftelsen Brödet

Stiftelsen Brödet arbetar särskilt för att hjälpa utsatta barn och ungdomar såsom

  • romska och andra fattiga i framför allt Rumänien men även Makedonien
  • blinda och synskadade i Indien
  • handikappade och fängslade i Vitryssland
  • föräldralösa i Tanzania

Du som stöder Stiftelsen Brödet kan känna Dig helt säker på att Din gåva används i stiftelsens projekt och där blir till hjälp och glädje för mottagarna.

Stiftelsen har 90-konto, vilket innebär att stiftelsen både anlitar auktoriserad revisor och står under uppsikt av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen har mycket låga kostnader (2 %).

Stiftelsen är ytterst angelägen om att den hjälp som sänds till projekten till 100 % når fram. Noggrann uppföljning av bidragspengarna sker. Projekten följs upp regelbundet av stiftelsen genom personliga kontakter.


Stiftelsens 90-konton

BG 900-4201 – Använd helst Bankgirot eftersom inga kostnader då tillkommer för stiftelsen.

PG 90 04 20-1

Swish 1239004201

Se sidan "Ge en gåva" i menyn för ytterligare information om våra konton. Tack för Ditt stöd till stiftelsens verksamhet!Copyright © All Rights Reserved


Organisationsnr: 802401-2844

Postgiro: 900420-1, Bankgiro: 900-4201, Swish: 1239004201

Adress: Stiftelsen Brödet, Att. L. Åkerlund, Grev Turegatan 64, 1202, 114 38 Stockholm, Tel: 0702545233