Stiftelsen bildades 1995 och arbetar helt ideellt och på kristen grund med hjälp-verksamhet i olika länder. Insamlade medel satsas (efter avdrag för mycket låga administrativa kostnader på 2%) i praktiska bistånds­projekt.

Klicka på Facebookikonen nedan för att gilla oss på din Facebooksida

Följ oss på vår Facebooksida:

AKTUELLT

Januari månads nyhetsbrev: Indien (klicka här för att läsa) och Voivodeni i Rumänien (klicka här).


December månads nyhetsbrev

om Moldavien (klicka här för att läsa) och om ny transport till Rumänien (klicka här).


November månads nyhetsbrev om pandemins påverkan i Floresti i Rumäninen och Cooch Behar i Indien kan läsas här.Nytt höstprogram, matdistribution i Rumänien och lite indisk historia


Tre nya informationsbrev (klicka på texten):

- Program Hösten 2020 - Gudstjänsterna en gång i månaden i Gustaf Adolfskyrkan återupptas

- Voivodeni, Rumänien - matdistributionen fortsätter

- Blindskolan, Indien - historisk tillbakablick samt risk för krånglig administration

 

Utöver den information som ges i nyhetsbreven kan följande nämnas:

 

Skolan i Floresti, Rumänien, mjukstartar efter coronanedstängningen. Den 10 augusti påbörjade Stiftelsens samarbetspartner förberedelserna för  skolprojektet vi driver där. Man börjar med distansundervisning för eleverna men avser att inom kort övergå till fysisk närvaro.

 

Stiftelsens styrelsemedlem Roger Arvidsson som bor i Insjön hälsar att Åhls församling även denna sommar hållit en sommargudstjänst med kollekt till Stiftelsen Brödet. Det är vi mycket glada för. 

 

En annan glad överraskning var en gåva till Stiftelsen Brödet i form av en lätt, modern och lätthanterlig pirra. Nu kan vi byta ut den gamla tunga och otympliga pirran. Varmt tack för den gåvan! 

 

Tyvärr blir vi tvungna att skjuta på stiftelsens 25-årsjubileum (som var planerat till den 18 oktober) eftersom samlingssalen på Rigagatan är stängd under september-oktober. Vi ser fram emot nästa år och hoppas det går bättre då. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, heter det ju.

 

Sensommarhälsningar 

Stiftelsen Brödet
Stiftelsen Brödet

Stiftelsen Brödet arbetar särskilt för att hjälpa utsatta barn och ungdomar såsom

  • romska och andra fattiga i framför allt Rumänien men även Makedonien
  • blinda och synskadade i Indien
  • handikappade och fängslade i Vitryssland
  • föräldralösa i Tanzania

Du som stöder Stiftelsen Brödet kan känna Dig helt säker på att Din gåva används i stiftelsens projekt och där blir till hjälp och glädje för mottagarna.

Stiftelsen har 90-konto, vilket innebär att stiftelsen både anlitar auktoriserad revisor och står under uppsikt av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen har mycket låga kostnader (2 %).

Stiftelsen är ytterst angelägen om att den hjälp som sänds till projekten till 100 % når fram. Noggrann uppföljning av bidragspengarna sker. Projekten följs upp regelbundet av stiftelsen genom personliga kontakter.


Stiftelsens 90-konton

BG 900-4201 – Använd helst Bankgirot eftersom inga kostnader då tillkommer för stiftelsen.

PG 90 04 20-1

Swish 1239004201

Se sidan "Ge en gåva" i menyn för ytterligare information om våra konton. Tack för Ditt stöd till stiftelsens verksamhet!Copyright © All Rights Reserved


Organisationsnr: 802401-2844

Postgiro: 900420-1, Bankgiro: 900-4201, Swish: 1239004201

Adress: Stiftelsen Brödet, Att. L. Åkerlund, Grev Turegatan 64, 1202, 114 38 Stockholm, Tel: 0702545233