Stiftelsen bildades 1995 och arbetar helt ideellt och på kristen grund med hjälp-verksamhet i olika länder. Insamlade medel satsas (efter avdrag för mycket låga administrativa kostnader på 2%) i praktiska bistånds­projekt.

Klicka på Facebookikonen nedan för att gilla oss på din Facebooksida

Följ oss på vår Facebooksida:

AKTUELLT


Två nya nyhetsbrev:


Uppdaterat program för resan till Rumänien

Programmet är uppdaterat med nya flygbolag och nya avgångstider eftersom Norwegian har ställt in sina flygningar. Klicka här för det nya programmet.


Resa till Rumänien, nu med färdigt reseprogram.

OBS bokning senast 17 december!  

Vänner som är intresserade av stiftelsens hjälpverksamhet har bett oss ordna en resa till Rumänien. Tillsammans med Västermalms församling och resebyrån Experience Transylvania har vi nu tagit fram ett reseprogram, som förutom besök vid tre av stiftelsens projekt också innehåller sightseeing på kulturhistoriska platser och eventuellt ett operabesök. Resan äger rum 22-28 april 2020 och kostar 6.900 kr per person i dubbelrum. Till detta kommer kostnad för flygresor, ca 1.800 kr per person. Minimum deltagarantal är 15 personer. Klicka här för utförligare information (uppdaterat program).


Stiftelsen Brödet

Stiftelsen Brödet arbetar särskilt för att hjälpa utsatta barn och ungdomar såsom

  • romska och andra fattiga i framför allt Rumänien men även Makedonien
  • blinda och synskadade i Indien
  • handikappade och fängslade i Vitryssland
  • föräldralösa i Tanzania

Du som stöder Stiftelsen Brödet kan känna Dig helt säker på att Din gåva används i stiftelsens projekt och där blir till hjälp och glädje för mottagarna.

Stiftelsen har 90-konto, vilket innebär att stiftelsen både anlitar auktoriserad revisor och står under uppsikt av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen har mycket låga kostnader (2 %).

Stiftelsen är ytterst angelägen om att den hjälp som sänds till projekten till 100 % når fram. Noggrann uppföljning av bidragspengarna sker. Projekten följs upp regelbundet av stiftelsen genom personliga kontakter.


Stiftelsens 90-konton

BG 900-4201 – Använd helst Bankgirot eftersom inga kostnader då tillkommer för stiftelsen.

PG 90 04 20-1

Swish 1239004201

Se sidan "Ge en gåva" i menyn för ytterligare information om våra konton. Tack för Ditt stöd till stiftelsens verksamhet!Copyright © All Rights Reserved


Organisationsnr: 802401-2844

Postgiro: 900420-1, Bankgiro: 900-4201, Swish: 1239004201

Adress: Stiftelsen Brödet, Att. L. Åkerlund, Grev Turegatan 64, 1202, 114 38 Stockholm, Tel: 0702545233