Stiftelsen bildades 1995 och arbetar helt ideellt och på kristen grund med hjälp-verksamhet i olika länder. Insamlade medel satsas (efter avdrag för mycket låga administrativa kostnader på 2%) i praktiska bistånds­projekt.

Klicka på Facebookikonen nedan för att gilla oss på din Facebooksida

Följ oss på vår Facebooksida:

AKTUELLT

Mars 2024

Mars månads nyhetsbrev från Stiftelsen Brödet handlar om


- Flyktingmottagandet i Hapsal, Estland

- Romernassituation i Ciumeghiu, Rumänien

- Gitarrkurs och helikoptertransportfrån Rumänientill sjukhus till Ungern

- Skolan och sjukhuset i Bitola, Nordmakedonien


Arnes Ord på vägen handlar om bibelns centrala budskap - korset - alltid aktuellt men alldeles särskilt inför påsk.


Varma hälsningar inför påsken från

Stiftelsen Brödet


Februari 2024

Det blev en fin gudstjänst söndagen den 4 februari med Arnes predikan (som bifogas) samt med kören Lidingö Capella som bl.a. sjöng ett par av Ylva Eggehorns sånger. Vi längtar redan till nästa gång kören kommer till oss.

Vid stiftelsens nästa gudstjänst den 3 mars kl 15 kommer Eva-Lisa Kullberg, prästkandidat, att predika medan Arne Wikström leder gudstjänsten. Eva-Lisa skrev i sitt mail så rart: "Jag läste på om er och blev alldeles varm i hjärtat av arbetet ni lägger ner" och hon skriver att Arne är en viktig förebild för henne som blivande präst, "få andra kan som han dela hopp, förtröstan och evangeliets sanna glädje". Eva-Lisa gläds åt att komma till oss, och vi gläds åt att hon kommer.


De bifogade informationsbreven handlar om de olika hjälpprojekt Stiftelsen
Brödet stöder:

- Stöd till Ukrainaflyktingari Moldavien

- Hur studerar blinda och synskadade i Indien

- Barn viftar glatt med sina julklappsfingervantaroch en rad nya behov behöver täckas

- Arnes ord på vägen har rubriken Uppenbarelsens ljus


Varma hälsningar till alla Stiftelsen Brödets Vänner från

Stiftelsen Brödet

genom styrelsen


Stiftelsen Brödet

Stiftelsen Brödet arbetar särskilt för att hjälpa utsatta barn och ungdomar såsom

  • romska och andra fattiga i framför allt Rumänien men även Makedonien
  • blinda och synskadade i Indien
  • handikappade och fängslade i Vitryssland
  • föräldralösa i Tanzania

Du som stöder Stiftelsen Brödet kan känna Dig helt säker på att Din gåva används i stiftelsens projekt och där blir till hjälp och glädje för mottagarna.

Stiftelsen har 90-konto, vilket innebär att stiftelsen både anlitar auktoriserad revisor och står under uppsikt av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen har mycket låga kostnader (2 %).

Stiftelsen är ytterst angelägen om att den hjälp som sänds till projekten till 100 % når fram. Noggrann uppföljning av bidragspengarna sker. Projekten följs upp regelbundet av stiftelsen genom personliga kontakter.


Stiftelsens 90-konton

BG 900-4201 – Använd helst Bankgirot eftersom inga kostnader då tillkommer för stiftelsen.

PG 90 04 20-1

Swish 1239004201

Se sidan "Ge en gåva" i menyn för ytterligare information om våra konton. Tack för Ditt stöd till stiftelsens verksamhet!Copyright © All Rights Reserved


Organisationsnr: 802401-2844

Postgiro: 900420-1, Bankgiro: 900-4201, Swish: 1239004201

Adress: Stiftelsen Brödet, Att. L. Åkerlund, Grev Turegatan 64, 1202, 114 38 Stockholm, Tel: 0702545233