Stiftelsen bildades 1995 och arbetar helt ideellt och på kristen grund med hjälp-verksamhet i olika länder. Insamlade medel satsas (efter avdrag för mycket låga administrativa kostnader på 2%) i praktiska bistånds­projekt.

Klicka på Facebookikonen nedan för att gilla oss på din Facebooksida

Följ oss på vår Facebooksida:

AKTUELLT

Mars 2023

Här kommer två nyhetsbrev från Stiftelsen Brödet


- Lastning av långtradaren inför hjälpsändning till Rumänien

- Nödrop från Rumänien för en småbarnsfamilj vars hus brunnit ned


Hälsningar

Stiftelsen Brödet


Mars 2023

Här kommer "senaste nytt" från Stiftelsen Brödet inklusive Arne Wikströms predikan och en underbar psalm som Arne avslutade stiftelsens gudstjänst med igår den 3/3 i Gustaf Adolfskyrkan. Arne sjöng solo med sin mjuka fina röstoch ackompanjerade sig själv vid flygeln. Här bifogas psalmen dock enbart som text.


Bilagor:

- Indien Annai Home, internatskola för 318 kastlösa flickor

- Moldavien/Ukraina, fortsatt hjälp till flyktingar från Ukraina

- Nordmakedonien, hälsoprojekt i den romska skolan i Bitola

- Voivodeni, självhjälpsprojekt

- Arnes predikan "Den kämpande tron"

- Sången Maria sa Judas vad tar du dig till


Hälsningar

Stiftelsen Brödet


Februari 2023

Här kommer "senaste nytt" från Stiftelsen Brödet. Bifogade brev handlar om


- Estland, kyrkorgeln används och Aibolands museum har fått pris för kamouflagenättillverkningen

- Indien, elever från Blindskolan har dansat, sjungit och deklamerat och spelat cricketmatch

- Rumänien, i byn Gepiu har de fått 8 ton ved att värma upp sina hus med

- Rumänien, i byn Voivodeni har en kraftig storm förorsakat skador på förskolans lekplats


Därutöver bifogas Arne Wikströms predikan från stiftelsens gudstjänst den 5 februari.


Januari 2023

Även om vi skickade ut fyra nyårsbrev i början av månaden så har vi ännu mer att berätta om vad som hänt och händer inom Stiftelsen Brödets hjälpverksamhet. Innan januari månad är slut kommer därför här nyhetsbrev om


- Nyårshälsning från Kashmir, Indien

- Fattiga romska familjer har fått dörrar, Gepiui, Rumänien

- Gravkapell och elorgel i Voivodeni, Rumänien

- Grisar, kossor och husbygge, Voivodeni, Rumänien


Stiftelsen Brödet

Stiftelsen Brödet arbetar särskilt för att hjälpa utsatta barn och ungdomar såsom

  • romska och andra fattiga i framför allt Rumänien men även Makedonien
  • blinda och synskadade i Indien
  • handikappade och fängslade i Vitryssland
  • föräldralösa i Tanzania

Du som stöder Stiftelsen Brödet kan känna Dig helt säker på att Din gåva används i stiftelsens projekt och där blir till hjälp och glädje för mottagarna.

Stiftelsen har 90-konto, vilket innebär att stiftelsen både anlitar auktoriserad revisor och står under uppsikt av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen har mycket låga kostnader (2 %).

Stiftelsen är ytterst angelägen om att den hjälp som sänds till projekten till 100 % når fram. Noggrann uppföljning av bidragspengarna sker. Projekten följs upp regelbundet av stiftelsen genom personliga kontakter.


Stiftelsens 90-konton

BG 900-4201 – Använd helst Bankgirot eftersom inga kostnader då tillkommer för stiftelsen.

PG 90 04 20-1

Swish 1239004201

Se sidan "Ge en gåva" i menyn för ytterligare information om våra konton. Tack för Ditt stöd till stiftelsens verksamhet!Copyright © All Rights Reserved


Organisationsnr: 802401-2844

Postgiro: 900420-1, Bankgiro: 900-4201, Swish: 1239004201

Adress: Stiftelsen Brödet, Att. L. Åkerlund, Grev Turegatan 64, 1202, 114 38 Stockholm, Tel: 0702545233