Stiftelsen bildades 1995 och arbetar helt ideellt och på kristen grund med hjälp-verksamhet i olika länder. Insamlade medel satsas (efter avdrag för mycket låga administrativa kostnader på 2%) i praktiska bistånds­projekt.

Klicka på Facebookikonen nedan för att gilla oss på din Facebooksida

Följ oss på vår Facebooksida:

Vårt projekt i Bhutan

Som framgår av stiftelsens nyhetsbrev Vårvintern 2017 har vi på önskemål från Blindskolan Muenselling Institute i Khaling köpt fem laptops till skolans elever. Vår samarbetspartner Raj Chhetri vid blindskolan i Cooch Behar, Indien, hjälpte till att skaffa dessa, eftersom sådana inte finns att köpa i landet. Representanterna för respektive blindinstitut möttes vid gränsen mellan de två länderna för överlämnandet, vilket det ena av fotona visar. De hann även utbyta viss erfarenhet från arbetet med blinda och synskadade. Den andra bilden visar några av eleverna som just tagit emot var sin laptop, som kommer att bli dem till stor hjälp i undervisningen och skolarbetet.


Representanten från Bhutan, Representanten från IndienHär har några av eleverna vid Muenselling Institute fått sina laptops. De är iklädda sina bhutanesiska nationaldräkter, vilket är landets traditionella klädsel.


Vi gör vissa punktinsatser för Blindskolan Muenselling Institute i Khaling, Bhutan.

Vi fick för en tid sedan information om att Muenselling Institute behöver fler datorer och har nu genom ”öronmärkta” gåvor fått ihop en summa för detta ändamål, som vi ska förmedla dit.


Efter att vi tidigare kunnat förse Muenselling Institute med varma sängkläder m.m., som de var i behov av, skrev rektorn så här:

”Institutets elever är stolta över Stiftelsen Brödet. De är så tacksamma, de önskar och ber att Stiftelsen ska blomstra ännu mer och vara ett bra exempel i dagens materialistiska värld. Utan Stiftelsens hjälp hade vår eländiga situation fortsatt, men nu…”

Nepal

Vi har inga pågående projekt i Nepal, men har tidigare bekostat aggregat för drift av ett sjukhus i Nepals bergstrakter.

Copyright © All Rights Reserved


Organisationsnr: 802401-2844

Postgiro: 900420-1, Bankgiro: 900-4201, Swish: 1239004201

Adress: Stiftelsen Brödet, Att. L. Åkerlund, Grev Turegatan 64, 1202, 114 38 Stockholm, Tel: 0702545233