Stiftelsens projekt i Japan

I Japan stöder vi ett hem för barn och gamla i staden Sendai, som drabbades hårt av jordbävning och tsunami den 11 mars 2011. Kollekt till detta projekt tas upp vid den årliga minnes- och musikgudstjänsten som Stiftelsen Brödet haft tillsammans med Japanska Föreningen sedan år 2012. Konserten är mycket uppskattad med professionella musiker som spelar på stora trummor, japanskt stränginstrument och olika flöjter. Japanska ambassadören brukar närvara och kyrkan vara fullsatt.

Tack vare kollekten vid 2015 års konsert kunde stiftelsen skicka JPY (japanska yen) 165 000 motsvarande SEK (svenska kronor) 12 000 som årets gåva till hemmet i Sendai.

Stiftelsen bildades 1995 och arbetar helt ideellt och på kristen grund med hjälp-verksamhet i olika länder. Insamlade medel satsas (efter avdrag för mycket låga administrativa kostnader på 2%) i praktiska bistånds­projekt.

Klicka på Facebookikonen nedan för att gilla oss på din Facebooksida

Följ oss på vår Facebooksida:

Japanska föreningen ordnar även försäljning och servering efteråt och pengarna därifrån skickar Japanska föreningen till skolprojekt i Japan.


Japansk Minnesdag

Det blev ännu en fin Japansk Minnesdag den 13 mars 2016 i Gustafs Adolfskyrkan i Stockholm. I år är det 5 år sedan katastrofen i och omkring Fukushima inträffade den 11 mars 2011. Här några glimtar från årets Minnesdag med bl.a. det japanska stränginstrumentet koto, Sakurakören och origami (pappersvikning). Kollekt togs upp till Japanska kyrkans barnhem i Sendai.


Kina

I samarbete med EÖM Evangeliska Östasienmissionen har stiftelsen tidigare bl.a. bidragit till byggande av ett barnhem och ett ålderdomshem. Stiftelsen har inget pågående projekt i Kina för närvarande.


Copyright © All Rights Reserved


Organisationsnr: 802401-2844

Postgiro: 900420-1, Bankgiro: 900-4201, Swish: 1239004201

Adress: Stiftelsen Brödet, Att. L. Åkerlund, Grev Turegatan 64, 1202, 114 38 Stockholm, Tel: 0702545233