Vitryssland

Stiftelsen stöder organisationen WWB World Without Border, som arbetar för att förbättra förhållandena på landets ”stängda institutioner”, d.v.s. fyra ungdomsfängelser och sex barnhem för fysiskt och psykiskt handikappade barn. WWB arbetar för varje barns bästa och för att ge dem stöd och hjälp och för att mänskliga rättigheter ska gälla även dessa barn och ungdomar och göra det möjligt för så många som möjligt av dem att kunna leva ett självständigt liv ute i samhället.

Stiftelsen bildades 1995 och arbetar helt ideellt och på kristen grund med hjälp-verksamhet i olika länder. Insamlade medel satsas (efter avdrag för mycket låga administrativa kostnader på 2%) i praktiska bistånds­projekt.

Klicka på Facebookikonen nedan för att gilla oss på din Facebooksida

Följ oss på vår Facebooksida:

Genom Stiftelsen Brödets årliga julbidrag till barn på ”stängda institutioner” köps olika spel in som barnen får glädje av och som också är utvecklande. Här visar WWB:s VD några av dessa.


Stiftelsen Brödet har varit med sedan WWB startades 2005 och stiftelsen ger även årligen bidrag till sommarläger för ungdomarna på nämnda institutioner samt för barn i Vitebsk-regionen. Med din gåva kan du vara med och hjälpa dessa barn!

Copyright © All Rights Reserved


Organisationsnr: 802401-2844

Postgiro: 900420-1, Bankgiro: 900-4201, Swish: 1239004201

Adress: Stiftelsen Brödet, Att. L. Åkerlund, Grev Turegatan 64, 1202, 114 38 Stockholm, Tel: 0702545233