Stiftelsen bildades 1995 och arbetar helt ideellt och på kristen grund med hjälp-verksamhet i olika länder. Insamlade medel satsas (efter avdrag för mycket låga administrativa kostnader på 2%) i praktiska bistånds­projekt.

Klicka på Facebookikonen nedan för att gilla oss på din Facebooksida

Följ oss på vår Facebooksida:

Estland


Projektet Matbanken

Stiftelsen betalar transportkostnad för Matbankens distribution av mat till fattiga familjer och äldre i och omkring Hapsal.

Maten får Matbanken gratis från olika livsmedelsaffärer. Men pengar till bensin för att kunna distribuera varorna till behövande behövs, och där kommer Stiftelsen Brödet in.

Så här skrev Matbankens kontaktperson Terje Vilhur till Stiftelsen Brödet i början av år 2015: Tack vare Er hjälp kunde vi fortsätta arbetet och t.o.m. utöka det trots den svåra ekonomiska situationen så fler personer kunde få matlådor… Till jul gjorde vi extra julmatlådor … Och jullunch ordnades för familjer med barn … Ett varmt tack från Matbankens frivilligarbetare!   


Den 14 mars 2016 fyllde Hapsals Matbank i Estland 5 år - Hapsal heter Haapsalu på estniska - och bjöd in till födelsedagsfirande. Stiftelsen Brödet, som under de två senaste åren stött Matbanken med pengar till drivmedel för att Matbanken ska kunna leverera matvaror de får gratis från olika livsmedelsaffärer till fattiga i och omkring Hapsal, sände en gratulationshälsning som lästes upp. Nu har stiftelsen redan fått ett tackbrev som även innehåller trevlig och bra information. Vill Du ta del av brevet så klicka här.

Sommarläger


Stiftelsen Brödet ger också bidrag till sommarläger för barn i Estland.


Lettland

Stiftelsen bidrar till sommarläger som Bralu Draudzes Misija (Lettlands Evangeliska Brödraförsamling) varje år anordnar för lettiska barn. Platsen för lägret varierar år från år.


Bilderna nedan är från lägret i Ledmane juli 2015.

Copyright © All Rights Reserved


Organisationsnr: 802401-2844

Postgiro: 900420-1, Bankgiro: 900-4201, Swish: 1239004201

Adress: Stiftelsen Brödet, Att. L. Åkerlund, Grev Turegatan 64, 1202, 114 38 Stockholm, Tel: 0702545233