Våra projekt i Indien


Stiftelsen Brödet driver och stöder flera olika projekt i Indien:

 • Blindskolan i Cooch Behar
 • Skol- och kyrkbyggen
 • Sjukhus och rehabcenter
 • Hjälp till självhjälp
 • Utbildning
 • Katastrofarbete


N.E.L.C. Blindskola i Cooch Behar, Västbengalen

Stiftelsen bildades 1995 och arbetar helt ideellt och på kristen grund med hjälp-verksamhet i olika länder. Insamlade medel satsas (efter avdrag för mycket låga administrativa kostnader på 2%) i praktiska bistånds­projekt.

Klicka på Facebookikonen nedan för att gilla oss på din Facebooksida

Följ oss på vår Facebooksida:

Under våren 2020 har också Indien drabbats av Coronapandemin. Stiftelsen Brödets samarbetspartner vid Blindskolan i Cooch Behar i Indien har fått myndigheternas tillåtelse att distribuera mat – dock utan ekonomiskt stöd från dessa. Läs mer om skolans betydelsefulla arbete i detta nyhetsbrev (klicka här).

Klicka här för att läsa en  rapport om Blindskolan, oktober 2018.


"Våra" blinda elever i  Indien fick toppbetyg i sin slutexamen

Våra fem elever i årskurs 10 som vid vårterminens slut var uppe i den slutexamen, som är gemensam för hela delstaten Västbengalen, fick mycket fina betyg och det basunerades ut i både media och tidningar. Alla skrev om de synskadade/blinda eleverna,” skriver Raj Chhetri från Blindskolan i Cooch Behar i Indien. Läs mer i denna länk.Klicka här för att ladda ner statusrapport från april 2016

Klicka  nedan för att se en film om blindskolans verksamhet:

Sedan år 2010 stöder Stiftelsen Brödet en internatskola för blinda och synskadade barn i Cooch Behar, som ligger i nordöstra hörnet av Indien, inte långt från Himalayas bergskedja. Skolan startades redan år 1965 av det norska missionärsparet Hodne. Skolan omfattar klass 1-5 och har idag cirka 75 elever.

Blindskolan får liksom andra skolor i Indien ett visst ekonomiskt bidrag från stat och kommun, vilket dock inte räcker till. För att skolan ska kunna fungera behövs täckning för resterande kostnader för mat och lärarlöner, renovering och reparationer, obligatoriska skoldräkter, fritidskläder, sängutrustning, matbord och bänkar, datorer och annan teknisk utrustning.

Eleverna undervisas i vanliga skolämnen men får också lära sig blindskrift och att gå med blindkäpp. Många av eleverna tycker om musik och lär sig spela olika instrument. De är också mycket intresserade av att lära sig använda dator och internet.

Att inget är omöjligt även om man är blind är skolans rektor Mischael Chhetri ett gott exempel på. Här ses han vid skolans 50-årsjubileum i januari 2015.

Vid sidan av sitt ordinarie jobb hjälper rektorns son Raj Chhetri (som inte är synskadad) till vid blindskolan.

Skalven från den svåra jordbävningen i Nepal våren 2015 fick marken att skaka även i Cooch Behar – sprickor uppstod på flera ställen i skolans byggnader, delar av muren rasade och eleverna blev förskräckta när marken skakade. Här inspekterar rektorn den skadade muren.

De flesta eleverna kommer från mycket fattiga förhållanden och familjerna har inte råd att låta sina barn studera vidare. Stiftelsen Brödet försöker hjälpa skolans elever ekonomiskt med yrkesutbildning efter avslutad grundskola. Flera av skolans f.d. elever arbetar idag som lärare både i blindskolor och i vanliga skolor eller som fysioterapeuter, vilket är ett vanligt yrke bland blinda.

Övriga projekt i Indien

Stiftelsen samarbetar med Hindustani Covenant Church och har under årens lopp bidragit till medfinansiering av:

 • Skolbyggen i Gulbarga och Nannaj. HCC:s skolor lägger vikt vid engelskundervisning, vilket ger eleverna bättre framtidsutsikter.
 • Sömmerskeutbildning i Srinagar, Kashmir, och Sundergarh.
 • Viss sjukhusutrustning till några mindre sjukhus.
 • Inköp av turistminibus i Kashmir, som ska generera inkomst till andra projekt.
 • Kyrkbyggen/pastorsbostäder/dagislokal i Saharanpur, Sitamarhi och Sundergarh.
 • Fårprojekt i Kashmir som förmerar sig genom att lamm som föds lämnas till ny ägare.


Rehabcenter i Holkarwadi

Stiftelsen har under några år bidragit till finansiering av Shine India Foundations projekt

 • Bygge av ett Rehabcenter i Holkarwadi utanför staden Pune.
 • Inköp av en minibuss för att kunna hämta och transportera handikappade barn.


Ashirwad Nursing Home i Pune

Stiftelsen har bidragit till finansiering av det lilla sjukhuset Ashirwad Nursing Home både med anskaffande av lokaler och inköp av sjukhusutrustning och tandläkarstol.


Ashirwad Nursing Home vänder sig särskilt till den fattiga befolkningen i området. Patienterna får till en ringa kostnad och ibland helt gratis hälsoundersökning och läkarbehandling. Vid speciella tillfällen som i samband med influensaperioder ges vaccinationer och information, och munskydd delas ut. Sjukhuset erbjuder numera även tandvård.Utbildningsprojekt i Sikkim

Stiftelsen har bekostat frisörutbildning för ett litet antal unga kvinnor i Sikkim samt köpt inredning och utrustning till en frisersalong i staden Jalparguri. Den indiska delstaten Sikkim ligger inklämd mellan Nepal och Bhutan och det finns bara en väg till och från delstaten. Det händer att vägen stängs av och då är invånarna helt isolerade. Sikkim är bergigt, och städer och byar klättrar ofta utefter bergssluttningarna. Försörjningsmöjligheterna är inte många, särskilt inte för kvinnor. Därför vände sig en liten grupp kvinnor tillhörande en kristen kyrka i en av byarna till Stiftelsen Brödet och bad om hjälp att kunna utbilda sig inom frisöryrket, varför stiftelsen gjorde denna punktinsats.Fängelsearbete

År 2015 stödde stiftelsen i mycken ringa omfattning för första gången fängelsearbete i Indien.

En av personerna i den indiska besöksgruppen har skickat den här rapporten om arbetet.

Pakistan

Vi har inget pågående projekt i Pakistan, men har tidigare bekostat en skola för kastlösa i Pakistans ökenområde.


Copyright © All Rights Reserved


Organisationsnr: 802401-2844

Postgiro: 900420-1, Bankgiro: 900-4201, Swish: 1239004201

Adress: Stiftelsen Brödet, Att. L. Åkerlund, Grev Turegatan 64, 1202, 114 38 Stockholm, Tel: 0702545233