Tanzania

I Tanzania ger vi ekonomiskt stöd till Bulongwa Children’s Home så att föräldralösa barns får  mat och obligatoriska skoluniformer och kan gå i skola. På barnhemmet finns f.n. c:a 30 barn i åldrarna 1 – 13 år.


Så här står det i brevet som Bulongwa Children’s Home i december 2015 skickade ut till understödjare och faddrar: "Vi har tack vare Stiftelsen Brödet också i år kunnat vara med och göra så att ett hundratal barn får ett mål mat om dagen i skolan."


Stiftelsen bildades 1995 och arbetar helt ideellt och på kristen grund med hjälp-verksamhet i olika länder. Insamlade medel satsas (efter avdrag för mycket låga administrativa kostnader på 2%) i praktiska bistånds­projekt.

Klicka på Facebookikonen nedan för att gilla oss på din Facebooksida

Följ oss på vår Facebooksida:

Copyright © All Rights Reserved


Organisationsnr: 802401-2844

Postgiro: 900420-1, Bankgiro: 900-4201, Swish: 1239004201

Adress: Stiftelsen Brödet, Att. L. Åkerlund, Grev Turegatan 64, 1202, 114 38 Stockholm, Tel: 0702545233